Ochrona danych osobowych

 

 

 

 Ogólne postanowienia o ochronie danych osobowych 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas używania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane odnoszące się do Państwa osoby, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie użytkownika. Podjęliśmy szeroko zakrojone  techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane użytkowników przez przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem nieuprawnionych osób. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technicznego.

 

1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  (RODO) jest Framily GmbH, datenschutz@framily.de, Eppendorfer Baum 23, 20249 Hamburg, Niemcy (patrz nasza stopka redakcyjna).

 

2 Możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych

Z naszym inspektorem ds. ochrony danych można się skontaktować pod adresem datenschutz@framily.de lub pod naszym adresem korespondencyjnym z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” (der Datenschutzbeauftragte).

 

3 Państwa prawa

Przysługują Państwu wobec nas następujące prawa w zakresie swoich danych osobowych:

 

3.1 Prawa ogólne

Maja Państwo prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody , mają Państwo prawo do jej odwołania ze skutkiem na przyszłość.

 

3.2 Prawa w przypadku przetwarzania danych zgodnego z prawnie uzasadnionym interesem

Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, do złożenia sprzeciwu, w dowolnej chwili, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ), co dotyczy również profilowania na podstawie tego przepisu. W przypadku sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których możemy wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

3.3 Prawa w przypadku reklamy bezpośredniej

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, to zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO mają Państwo prawo do zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach związanych z marketingiem takiego typu, dotyczy to również profilowania, jeśli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

W przypadku złożenia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach związanych marketingiem bezpośrednim nie będziemy już przetwarzać Państwa danych w tym celu.

 

3.4 Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do złożenia skargi na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego właściwego  w sprawach ochrony danych osobowych .

 

4 Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

Podczas wyłącznie informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, a więc w przypadku, kiedy nie rejestrujecie się Państwo ani nie przesyłacie nam informacji w inny sposób, gromadzimy wyłącznie dane osobowe przesyłane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę internetową. Kiedy przeglądają Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy niżej wymienione dane, które są dla nas technicznie konieczne dla prezentacji naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Podstawą prawną dla przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:

adres IP, data i czas żądania, różnica względem strefy czasowej Greenwich Mean Time (GMT), treść żądania (konkretna strona), status dostępu/kod statusu HTTP, każdorazowo przesłana ilość danych, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, przeglądarka, system operacyjny i jego nakładka, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

 

5 Korzystanie z możliwości konfiguracji produktów i zakup

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość personalizowania produktów (np. książek, kalendarzy), zgodnie z własnymi życzeniami, przez wprowadzanie swoich osobistych danych. W ramach tej personalizacji, zależnie od produktu, gromadzone są m.in. następujące dane: imię dziecka, wiek dziecka, adres, data urodzin, imiona rodziców, zdjęcie dziecka lub jego krewnych, osobiste preferencje (np. ubiór). Dane te są przez nas używane wyłącznie do wykonania skonfigurowanych przez Państwo produktów. Jeśli nabędą Państwo skonfigurowany przez siebie produkt na naszej stronie internetowej, to wówczas Państwa  dane będą przez nas przechowywane przez okres określony we właściwych przepisach prawa. Jeśli nie nabędą Państwo skonfigurowanych przez siebie produktów za pośrednictwem  naszej strony internetowej w ciągu 30 dni, to wówczas wprowadzone przez Państwo dane zostaną usunięte. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

6 Nawiązywanie komunikacji za pomocą e-maila lub formularza kontaktowego

W przypadku nawiązania kontaktu z nami za pomocą e-maila lub formularza kontaktowego przekazane nam dane (Państwa adres e-mail, ew. imię i nazwisko oraz numer telefonu) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Podstawę prawną przetwarzania w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli w ramach formularza kontaktowego prosimy o przekazanie danych, które nie są konieczne dla nawiązania kontaktu, to zawsze oznaczamy je jako nieobowiązkowe. Informacje te służą nam do skonkretyzowania Państwa zapytania i usprawnienia procesu jego przetwarzania. Przekazanie tych danych następuje wyłącznie dobrowolnie i za zgodą użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku przekazania informacji dotyczących kanałów komunikacji (np. adres e-mail, numer telefonu), wyrażają Państwo poza tym zgodę na kontakt za pomocą tego kanału komunikacji, w celu przekazania odpowiedzi na Państwa zapytanie. Oczywiście zgodę tę możecie Państwo w każdej chwili odwołać, ze skutkiem na przyszłość.

Związane z tym dane zostają przez nas usunięte, kiedy ich przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli zachodzi prawny obowiązek ich przechowywania.

 

7 Zendesk

W celu zapewnienia wsparcia korzystamy z usługi Zendesk firmy Zendesk, Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA. Za pośrednictwem tej usługi tworzone są bilety pomocy technicznej, z których zarówno my, jak i Państwo, jako zarejestrowani użytkownicy naszych produktów, możemy w każdej chwili skorzystać, aby podsumować status Twojego zgłoszenia (a w razie potrzeby podjąć dalsze kroki). Podstawą prawną przetwarzania związanych z tym danych osobowych jest ochrona naszego uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu szybkiej i skutecznej pomocy technicznej użytkownikom naszych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w razie potrzeby art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa żądanie ma na celu zawarcie umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do realizacji istniejącego między nami stosunku umownego.

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z firmą Zendesk. Niemniej jednak Zendesk może przekazywać lub przechowywać dane w tzw. niepewnym państwie trzecim. W tym celu uzgodniliśmy z Zendesk standardowe klauzule umowne. Ponadto Zendesk posiada obowiązującą w całej firmie politykę ochrony danych, tzw. Binding Corporate Rules (BCR), która została zatwierdzona przez irlandzki organ nadzorczy i jest dostępna tutaj.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Zendesk można znaleźć pod: https://www.zendesk.de/company/privacy-and-data-protection/

 

8 Newsletter

8.1 Informacje ogólne

Wyrażając zgodę stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, mogą Państwo subskrybować nasz newsletter, za pośrednictwem którego informujemy o naszych bieżących ofertach.

Dla subskrypcji naszego newslettera stosujemy tzw. podwójną  procedurę opt-in. Oznacza to, że po Państwa zgłoszeniu na podany przez Państwo adres e-mail przesyłana jest wiadomość, która zawiera prośbę o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera.

Ponadto przechowujemy odpowiednio informacje odnośnie chwili Państwa zgłoszenia i potwierdzenia. Celem tej procedury jest zapewnienie możliwości udowodnienia dokonania przez Państwo zgłoszenia i wyjaśnienia ew. możliwego nadużycia Państwa danych osobowych.

Dla otrzymywania newslettera konieczne jest wyłącznie podanie Państwa adresu e-mail. Po uzyskaniu Państwa potwierdzenia przechowujemy adres e-mail w celu przesyłania newslettera. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Dodatkowo mają Państwo możliwość udzielenia zgody na subskrypcję newsletterów powiązanych z nami firm:

• Tiger Media Deutschland GmbH

• StoryDOCKS GmbH

 

Mogą Państwo w każdej chwili odwołać zgodę na przesyłanie newslettera i zrezygnować z jego subskrypcji. Zgodę mogą Państwo wycofać, klikając link zawarty w każdym e-mailu newslettera lub kontaktując się z wyżej wymienionym inspektorem danych osobowych.

 

8.2 Newsletter tracking

Zwracamy uwagę, że podczas wysyłania newslettera prowadzimy ocenę zachowania użytkowników. Dla przeprowadzania tej oceny wysyłane e-maile zawierają tak zwane web beacons lub tracking pixels, które są zapisane na naszej stronie internetowej. Dla celów oceny dokonujemy powiązań pomiędzy podanymi danymi i web beacons z Państwa adresem e-mail i indywidualnymi identyfikatorami. Również linki zawarte w newsletterze zawierają te identyfikatory.

Za pomocą uzyskanych w ten sposób danych tworzymy profil użytkownika, aby móc dostosować newsletter do Państwa indywidualnych zainteresowań. Gromadzimy przy tym informacje o tym, kiedy czytają Państwo nasze newslettery, jakie linki Państwo klikają i na tej podstawie wyciągamy wnioski dotyczące Państwa  osobistych zainteresowań.

Informacje te są przechowywane tak długo, jak długo subskrybują Państwo newsletter. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się stosowaniu takiego śledzenia, poprzez rezygnację z subskrypcji newslettera, klikając odpowiedni link zawarty w każdym e-mailu.

Dodatkowo, takie śledzenie nie jest możliwe, jeśli domyślnie dezaktywują Państwo wyświetlanie grafik w swoim programie do obsługi e-maili. W takim przypadku newsletter nie jest wyświetlany w całości i mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji. Jeśli ręcznie wyświetlą Państwo grafiki, wówczas wyżej opisane śledzenie będzie realizowane.

 

9 Rejestracja i użytkowanie portalu

Mają Państwo możliwość zarejestrowania się i utworzenia konta klienta. W celu zarejestrowania gromadzimy i przechowujemy następujące Państwa  dane:

• forma grzecznościowa

• tytuł

• imię

• nazwisko

• e-mail (nazwa użytkownika)

• hasło

• adres

 

Podanie wyżej wymienionych danych jest obowiązkowe, wszystkie dalsze informacje mogą Państwo podać dobrowolnie poprzez korzystanie z naszego portalu.

 

Po udanej rejestracji otrzymują Państwo  osobisty, chroniony hasłem dostęp i mogą Państwo przeglądać zapisane przez siebie dane oraz zarządzać nimi. Rejestracja jest dobrowolna, może być jednak warunkiem możliwości korzystania z naszych usług.

 

Jeśli korzystają Państwo z naszego portalu, zapisujemy wówczas Państwa dane konieczne do wykonania umowy, ew. również informacje dotyczące sposobu płatności, do czasu ostatecznego usunięcia przez Państwo swojego dostępu. Ponadto zapisujemy przekazywane przez Państwa dobrowolne dane przez czas korzystania z portalu, jeśli Państwo ich wcześniej nie usuną. Mogą Państwo zarządzać i zmieniać wszystkie informacje w Państwa chronionej strefie klienta. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz f) RODO.

 

10 Zamówienia online – sklep

Kiedy dokonują Państwo zamówienia online na naszej stronie internetowej, gromadzimy wówczas różne dane, konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane te są przechowywane przez okres obowiązywania umowy i zgodnie z odpowiednimi wymogami prawa. W celu realizacji płatności korzystamy z usług płatniczych różnych dostawców, którzy są zawsze jednoznacznie wskazani i bezpośrednio przyjmują podawane przez Państwo dane, są więc tym samym bezpośrednim odbiorcą Państwa danych osobowych gromadzonych w związku z procesem płatności. Podstawą prawną dla angażowania dostawców usług płatniczych jest wykonanie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przechowywanie danych do celów związanych z płatnością następuje przez okres jej realizacji.

 

11 Udział w loteriach

Jeśli biorą Państwo udział w loteriach, gromadzimy wówczas dane konieczne do przeprowadzenia loterii. Jest to z reguły indywidualny wpis konieczny do udziału w loterii (np. komentarz lub zdjęcie) oraz imię, nazwisko i dane kontaktowe. Możemy przekazać Państwa dane naszemu partnerowi w zakresie organizacji  loterii, np. w celu przekazania Państwu wygranej. Przetwarzanie danych oraz ich przekazywanie może się różnić zależnie od loterii i dlatego zostało szczegółowo opisane w każdorazowych warunkach udziału w loterii. Udział w loterii i związane z tym gromadzenie danych są oczywiście dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Państwa dane zostają usunięte po zakończeniu loterii.

 

12 Rekrutacja

Mogą Państwo ubiegać się o pracę w naszym przedsiębiorstwie drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą e-maila. Przekazane dane będą przez nas wykorzystywane oczywiście wyłącznie do przetwarzania Państwa podania o pracę i nie będą przekazywane osobom trzecim. Prosimy zwrócić uwagę, że e-maile przesyłane bez szyfrowania nie są przesyłane z ochroną dostępu.

W przypadku złożenia aplikacji na określone stanowisko, które  zostało już obsadzone lub (nawet lepiej) nadają się Państwo naszym zdaniem na inne stanowisko, wówczas chętnie przekazalibyśmy Państwa podanie w ramach naszego przedsiębiorstwa. Prosimy o poinformowanie nas o sprzeciwie na takie przekazanie. Przekazanie do innego przedsiębiorstwa w ramach naszej grupy następuje wyłącznie na podstawie Państwa zgody.

Państwa s dane osobowe usuwane są niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji lub maks. po 6 miesiącach, jeśli nie wyrazili Państwo jednoznacznej zgody na dłuższe przechowywanie Państwa danych lub doszło do zawarcia umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz f) RODO oraz Art. 221 Kodeksu pracy.

 

13 Pliki cookie

W toku korzystania przez Państwo z naszej strony internetowej na Państwa  komputerze zapisywane są pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa dysku twardym w powiązaniu z używaną przez Państwa przeglądarką, za pomocą których podmiot wykorzystujący pliki cookie otrzymuje określone informacje. Pliki cookie mogą zapisywać różne informacje, na przykład: ustawienia językowe, długość odwiedzin użytkownika na naszej stronie internetowej lub wprowadzone przez niego informacje. W ten sposób unika się np. konieczności ponownego wprowadzania wymaganych danych do formularza przy każdych odwiedzinach. Informacje zapisywane w plikach cookie mogą być również wykorzystywane do rozpoznawania preferencji i dopasowywania treści według zainteresowań.

Istnieją różne rodzaje plików cookie: sesyjne pliki cookie to dane, które są zapisywane w schowku roboczym tylko tymczasowo i zostaną usunięte z chwilą zamknięcia przeglądarki. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie ustalonego czasu, którego długość jest różna w zależności od plików cookie. W przypadku tego rodzaju plików cookie informacje mogą być zapisywane na Państwa komputerze również w plikach tekstowych. Mogą Państwo jednak również usunąć te pliki w dowolnym momencie, korzystając z ustawień swojej przeglądarki.

Pliki cookie odwiedzanej domeny są umieszczane przez stronę internetową odwiedzaną aktualnie przez Państwo. Tylko ta strona internetowa może odczytywać informacje z tych plików cookie. Pliki cookie zewnętrznych podmiotów są umieszczane przez organizacje, które nie są operatorami odwiedzanej strony internetowej . Te pliki cookie są na przykład wykorzystywane przez firmy marketingowe.

Podstawy prawne możliwości przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem plików cookie i czas ich przechowywania mogą się różnić. Jeśli udzieliliście nam Państwo zgody, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli przetwarzanie danych jest realizowane w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Wskazany cel odpowiada wówczas naszym prawnie uzasadnionym interesom.

Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi strony internetowej, w celu udostępniania zasadniczych funkcjonalności, pomiaru zasięgu oraz dostosowania naszych usług do preferowanych obszarów zainteresowań.

Mogą Państwo w dowolnym momencie usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli chcą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, mogą Państwo w tym celu skorzystać z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Instrukcja do powszechnie stosowanych przeglądarek jest dostępna tutaj: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge Browser, Safari, Safari mobile. Alternatywnie można również zainstalować tzw. ad-blocker. Uwaga: niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać w przypadku wyłączenia stosowania plików cookie.
 
Ponadto przy wyświetleniu naszej strony internetowej wszyscy użytkownicy naszej strony internetowej są przez nas informowani za pośrednictwem banera informacyjnego o stosowaniu plików cookie, ze wskazaniem niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Jednocześnie użytkownicy są proszeni o wyrażenie zgody na stosowanie określonych plików cookie, szczególnie plików istotnych dla personalizowania usług i w celach marketingowych. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość,przechodząc do zarządzania plikami cookie za pośrednictwem poniższego łącza i usuwając zaznaczenie w polu dotyczącym przetwarzania, na które wyraził wcześniej zgodę.

 

14 Google Analytics

Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, na niniejszej stronie internetowej stosowana jest usługa Google Analytics oferowana przez Google LLC, służąca do analizy internetowej. Podmiotem odpowiedzialnym wobec użytkowników na terenie UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google“).
Korzystanie obejmuje również usługę Universal Analytics. Dzięki temu możliwe jest przyporządkowanie danych, sesji i interakcji z różnych urządzeń do pseudonimizowanego ID użytkownika, a tym samym analizowanie Państwa aktywności na różnych urządzeniach.

Google Analytics stosuje pliki cookie, które umożliwiają analizowanie Państwa korzystania z naszych stron internetowych. Informacje gromadzone przez pliki cookie, dotyczące Państwa sposobu korzystania z tej strony internetowej, są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i zapisywane na tym serwerze.

Korzystamy z Google Signals. Dzięki temu w Google Analytics gromadzone są dodatkowe informacje na temat użytkowników, którzy aktywowali spersonalizowane wyświetlanie informacji (zainteresowania i dane demograficzne), które może być realizowane dla tych użytkowników w ramach kampanii remarketingowych na różnych urządzeniach.
 
Korzystamy z funkcji „anonymizeIP” (tzw. maskowanie IP): Ze względu na aktywowanie anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach sygnatariuszach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym . Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i skrócony na tym serwerze. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google.
Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej rejestrowane są np. następujące dane:
 
•    otwierane przez Państwo strony, tzw. „ścieżka kliknięć”
 •    realizacja „celów strony internetowej” (konwersje, np. subskrypcje newslettera, pobieranie plików, zakupy)
 •    Państwa zachowanie (np. kliknięcia, czas odwiedzin, współczynnik odrzuceń)
 •    Państwa przybliżona lokalizacja (region)
 •    Państwa adres IP (w skróconej formie)
 •    informacje techniczne dotyczące Państwa przeglądarki i urządzeń końcowych, z których Państwo korzystacie (np. ustawienia językowe, rozdzielczość ekranu)
 •    Państwa dostawca Internetu
 •    adres URL strony kierującej (strona internetowa / działanie reklamowe, za pośrednictwem których dotarli Państwo do niniejszej strony internetowej)
 
Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizowania Państwa korzystania ze strony internetowej po zastosowaniu pseudonimizacji oraz w celu sporządzania raportów dotyczących takiej aktywności na stronie internetowej. Raporty udostępniane przez Google Analytics służą do analizowania efektywności naszej strony internetowej i skuteczności naszych kampanii marketingowych.
 
Odbiorcą danych jest Google Ireland Limited jako podmiot przetwarzający. W tym celu zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie. Dostęp do danych przechowywanych przez Google mogą mieć: Google LLC z siedzibą w Kalifornii (USA) oraz ew. władze amerykańskie. Możliwość przekazywania danych do USA nie jest wykluczona.

Dane wysyłane przez nas i łączone z plikami cookie zostaną automatycznie usunięte po upływie 14 miesięcy. Usuwanie danych, których okres przechowywania już minął, odbywa się automatycznie raz w miesiącu. Mogą Państwo również zablokować zapisywanie plików cookie poprzez wybranie odpowiedniego ustawienia w programie przeglądarki. Jeżeli skonfigurują Państwo swoją przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucać wszystkie pliki cookie, może to spowodować ograniczenie funkcjonalności tej i innych stron internetowych.
 Ponadto mogą Państwo  zablokować przekazywanie do Google danych generowanych przez pliki cookie, związanych z Państwa korzystaniem ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP), oraz przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez
 a. odmowę udzielenia zgody na umieszczanie plików cookie lub
 b. pobranie STĄD i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki w celu wyłączenia usługi Google Analytics.

Podstawę prawną dla takiego przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookie i zmieniając swój wybór.
 Dodatkowe informacje na temat warunków korzystania z Google Analytics i ochrony danych w Google są dostępne pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ oraz https://policies.google.com/?hl=pl.

 

15 Profile w serwisach Facebook, Instagram, YouTube i Pinterest

Prowadzimy profile w wyżej wymienionych sieciach i platformach społecznościowych, aby móc komunikować się z zarejestrowanymi na nich i aktywnymi klientami, zainteresowanymi osobami i użytkownikami i informować ich o naszej ofercie i naszych usługach.

 

Dane użytkowników są z reguły przetwarzane przez sieci i platformy społeczne w celu badania rynku i w celach reklamowych. W związku z tym możliwe jest tworzenie przez dostawców Państwa profili użytkowania, na podstawie Państwa zachowań i wynikających z nich zainteresowań. Profile użytkowania mogą być następnie używane do prezentowania dopasowanych reklam w ramach platform i poza nimi, które odpowiadają Państwa domniemanym zainteresowaniom. W tym celu z reguły na urządzeniu użytkowników zapisywane są pliki cookie, służące do zapisywania zachowania użytkownika i jego zainteresowań. Ponadto w profilach użytkowania zapisywane mogą być również dane, niezależnie od używanych urządzeń (w szczególności jeśli są Państwo użytkownikiem danej platformy i są Państwo na niej zalogowani). Pliki cookie można zawsze usunąć za pomocą ustawień przeglądarki.

Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie skutecznej informacji i zgodnej z duchem czasu komunikacji z użytkownikami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli użytkownicy zostaną poproszeni przez danego dostawcę o udzielenie zgody na przetwarzanie danych (tzn. jeśli podczas zakładania konta/rejestrowania wyrażą Państwo zgodę przez zaznaczenie pola wyboru lub naciśnięcie przycisku), to podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO.

W przypadku korzystania z sieci i platform społecznościowych Państwa dane mogą być przetwarzane poza terenem Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W krajach tych zasadniczo nie obowiązują standardy ochrony danych osobowych na porównywalnym poziomie w stosunku do UE/EOG. Wynikać z tego mogą zagrożenia, w szczególności również dlatego, że realizacja Państwa praw (np. do informacji, korekty lub usunięcia) może być utrudniona.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych i możliwościach sprzeciwu (opt-out), w razie braku zgody na przetwarzanie danych, znaleźć można pod poniższymi adresami zawierającymi informacje dostawców używanych przez nas sieci i platform społecznościowych. Również w przypadku chęci uzyskania informacji i skorzystania z przysługujących Państwu praw, najskuteczniejsze jest dochodzenie swych praw bezpośrednio u tych dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podjąć odpowiednie środki i udzielać informacji. Jeśli mimo potrzebna będzie Państwu pomoc, to chętnie jej udzielimy.

 

•    Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) – Polityka prywatności, opt out i http://www.youronlinechoices.com,

•    Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Polityka prywatności, opt out,

•    Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Polityka prywatności, opt out

•    Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) – Polityka prywatności, opt out

 

16 Trustpilot

Masz możliwość oceny Framily za pośrednictwem serwisu "Trustpilot" należącego do Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhaga, Dania ("Trustpilot"). W tym celu Framily może również kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby poprosić o ocenę usług i/lub otrzymanych produktów w celu uzyskania opinii i ulepszenia naszych usług i produktów. Oczywiście można zostawić recenzję. Do zbierania Twoich opinii wykorzystujemy Trustpilot A/S, co oznacza, że w tym celu udostępniamy Trustpilot Twoje nazwisko, adres e-mail i numer referencyjny. Framily może również wykorzystać te informacje w innych dokumentach i materiałach promocyjnych w celach reklamowych i promocyjnych.

 

Jeśli chcesz uniknąć takiego przetwarzania danych, nie powinieneś brać udziału w takiej ocenie. Przetwarzanie danych w celu ulepszenia naszych produktów i usług jest uważane za nasz uzasadniony interes. Przesyłając swoją ocenę poprzez kliknięcie na link w naszym zaproszeniu, zgadzasz się z polityką prywatności i warunkami Trustpilot. Jeśli weźmiesz udział w tym systemie opinii, Twoja ocena zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej oraz na stronie Trustpilot. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

 

Zawarliśmy umowę z Trustpilot na przetwarzanie tych danych dotyczących zamówień, aby zapewnić zgodność z europejskimi standardami legalnego przetwarzania danych (DPA). Podstawą prawną jest Art. 6 Abs. 1 Bst. f DSGVO, w oparciu o nasz uzasadniony interes w ciągłym doskonaleniu naszych usług. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Trustpilot przetwarza Twoje dane, możesz zapoznać się z polityką prywatności tutaj. W każdej chwili możesz się również sprzeciwić przetwarzaniu tych danych.

 

17 Przekazywanie  danych

Przekazywanie Państwa danych osobom trzecim zasadniczo nie ma miejsca, chyba że jesteśmy zobowiązani do tego ustawowo lub przekazanie danych konieczne jest dla realizacji stosunku umownego lub jednoznacznie wyrazili Państwo wcześniej zgodę na przekazanie swoich danych.

Zewnętrzni usługodawcy i przedsiębiorstwa partnerskie, jak np. dostawcy usług rozliczeniowych lub firmy realizujące przesyłkę, otrzymują Państwa dane wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji Państwa zamówienia. W takich przypadkach zakres przekazywanych danych ograniczony jest do koniecznego minimum. Jeśli nasi usługodawcy mają styczność z Państwa danymi osobowymi, to w ramach zlecenia przetwarzania danych zapewniamy zgodnie z art. 28 RODO, że stosują się oni odpowiednio do przepisów o ochronie danych osobowych. Zwracamy Państwa uwagę na informacje odnośnie ochrony danych tych usługodawców. Za wykonanie usług zewnętrznych odpowiedzialność ponosi dany usługodawca, przy czym w rozsądnym zakresie dokonujemy sprawdzenia ich usług pod kątem przestrzegania ustawowych wymogów.

Przywiązujemy wagę do tego, aby Państwa dane były przetwarzane na terenie UE/EOG. Może się jednak zdarzyć, że zlecamy usługi dostawcom, którzy przetwarzają dane poza UE/EOG. W takich przypadkach zapewniamy, że przed przekazaniem Państwa danych osobowych, u odbiorcy zapewniony został odpowiedni poziom ich ochrony. Oznacza to, że na podstawie standardowych klauzul umownych UE lub decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych osiągnięto poziom ochrony danych porównywalny ze standardami obowiązującymi w UE.

 

18 Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy szerokie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przez przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, ich utratą, zniszczeniem lub dostępem nieuprawnionych osób. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technicznego.

 

 

 

Obowiązek informacyjny wobec klientów zgodnie z art. 13 RODO 

 

Informacja o gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych
Staranność i transparentność są podstawą zaufania we współpracy z naszymi klientami. Dlatego informujemy Państwa o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane i w jaki sposób mogą Państwo korzystać ze swoich praw, które wynikają z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu, zależy od danego stosunku umownego.

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Podmiot odpowiedzialny (administrator) to:
Framily GmbH
Eppendorfer Baum 23
20249 Hamburg, Niemcy

 

2. W jaki sposób można skontaktować się z inspektorem danych osobowych?
Nasz inspektor danych osobowych dostępny jest pod następującym adresem:
Felix Hudy
c/o intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
D-20097 Hamburg, Niemcy

 

3. Jakie Państwa dane osobowe są przez nas używane?
Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, kiedy zadają Państwo pytania, zlecają przygotowanie oferty lub zawierają z nami umowę. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe m.in. również w celu spełnienia obowiązków prawnych, ochrony prawnie uzasadnionego interesu lub na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Zależnie od podstawy prawnej są to następujące kategorie danych osobowych:
• imię, nazwisko
• adres
• dane telekomunikacyjne (nr telefonu, adres e-mail)
• dane dotyczące faktur/obrotu
• dane dotyczące płatności / informacje o koncie
• dane konta użytkownika, w szczególności rejestracja i logowania
• filmy wideo i zdjęcia

 

4. Z jakich źródeł pochodzą te dane?
Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od naszych klientów, usługodawców i dostawców.

 

5. W jakim celu przetwarzamy dane naszych klientów i na jakiej podstawie prawnej?
Dane osobowe naszych klientów przetwarzamy stosując się w szczególności do przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz zgodnie ze wszelkimi innymi właściwymi ustawami.

 

5.1. Na podstawie udzielonej przez Państwo zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO)
Jeśli wyrazili Państwo dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie lub przekazywanie określonych danych osobowych, to taka zgoda stanowi podstawę prawną dla przetwarzanie tych danych.

W następujących przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwo zgody:

• wysyłka e-maili zawierających newsletter
• badania rynku (np. ankiety dotyczące satysfakcji klientów)
• marketing i reklama – tworzenie profili klientów
• publikowanie opinii klientów

 

5.2. W celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO)
Framily gromadzi, przetwarza i używa Państwa dane osobowe w celu zawarcia, wykonania, zmiany lub zakończenia umowy licencyjnej zawartej pomiędzy Framily i Państwem, realizacji zamówień, korzystania ze strony internetowej oraz do zgodnego z oczekiwaniami projektowania treści oferty. Framily wytwarza dla klienta spersonalizowane książki („Towar”), na podstawie szablonów cyfrowych w plikach formatu JPG, PNG, które klient Framily umieszcza za pomocą konfiguratora książek na stronie framily.de. Klient może wybrać na framily.de Towar, który chce skonfigurować i spersonalizować go za pomocą określonych parametrów (np. imię, wygląd głównej postaci, wpisanie dedykacji).

 

W ramach tego stosunku umownego Państwa dane przetwarzane są w szczególności w celu realizacji następujących czynności:

nawiązanie kontaktu w związku z umową, zarządzanie umową, bieżąca obsługa klienta, centrum serwisowe, realizowanie roszczeń z tytułu rękojmi, zarządzenie roszczeniami, zarządzanie zakończeniem umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania danych zawarte są dokumentach danej umowy i w Ogólnych warunkach handlowych.

 

5.3. W celu realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1c RODO) lub w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO)
Jako przedsiębiorstwo podlegamy różnym obowiązkom prawnym. W celu realizacji tych obowiązków konieczne może być przetwarzanie danych osobowych.

• Obowiązki w zakresie kontroli i sprawozdawczości
• Badanie zdolności kredytowej, ustalania wieku i tożsamości
• Zapobieganie/ochrona przed czynami podlegającymi odpowiedzialności karnej

 

5.4. Ze względu na prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO)
W określonych przypadkach przetwarzamy Państwa dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

• Marketing bezpośredni albo badania rynkowe i opinii
• Konsultacje i wymiana danych z podmiotami informacji gospodarczej
• W celu określenia zdolności kredytowej lub ryzyka niewykonania zobowiązań
• Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego oraz systemów IT

 

6. Komu przekazywane są Państwa dane?
W celu wypełnienia naszych obowiązków umownych i ustawowych Państwa dane osobowe udostępniane są różnym jednostkom publicznym lub wewnętrznym oraz zewnętrznym usługodawcom.

 

Zewnętrzni usługodawcy:
• Dostawcy usług IT (np. usługi konserwacji systemów, usługi hostingowe)
• Dostawcy usług niszczenia akt i danych
• Usługi drukarskie
• Dostawcy usług związanych z płatnościami
• Doradztwo i consulting
• Dostawcy usług związanych z marketingiem i sprzedażą
• Wywiadownie gospodarcze
• Dystrybutorzy
• Dostawcy usług wsparcia telefonicznego i mailowego (call center)
• Dostawcy usług hostingowych
• Lettershops
• Biegli rewidenci


Jednostki publiczne:
Ponadto możemy być zobowiązani do przekazania Państwa danych osobowych innym odbiorcom, np. organom administracji, w celu wykonania obowiązków informacyjnych.
• Administracja skarbowa
• Administracja celna
• Organom z zakresu ubezpieczeń społecznych

W przypadku pytań dotyczących poszczególnych odbiorców prosimy o kontakt pod adresem: service@.framily.pl.


7. Czy Państwa dane są przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej (tzw. kraje trzecie)?
W krajach spoza Unii Europejskiej (i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, EOG) ochrona danych osobowych realizowana jest inaczej, niż w krajach Unii Europejskiej. Przetwarzanie Państwa danych zlecamy również usługodawcom, których siedziby znajdują się również w krajach trzecich, poza Unią Europejską.

 

Podjęliśmy więc szczególne środki, aby zapewnić, że Państwa dane są w krajach trzecich przetwarzane tak samo bezpiecznie jak na terenie Unii Europejskiej. Z usługodawcami z krajów trzecich zawieramy umowy zawierające standardowe klauzule ochrony danych osobowych przygotowane przez Komisję Unii Europejskiej. Klauzule te przewidują odpowiednie gwarancje dla ochrony Państwa danych u usługodawców w krajach trzecich.

W celu uzyskania wglądu w istniejące gwarancje prosimy o kontakt pod adresem service@framily.pl.

 

8. Jak długo są przechowywane moje dane?
Państwa dane osobowe przechowujemy tak długo, jak długo jest to konieczne dla realizacji naszych ustawowych i umownych obowiązków.

Jeśli przechowywanie danych nie jest już konieczne dla realizacji umownych lub ustawowych obowiązków, to zostają one usunięte, chyba że ich dalsze przetwarzanie konieczne jest do następujących celów:

• Spełnienie wymagań dotyczących przechowywania wynikających z przepisów handlowych lub podatkowych. (…)
• Zabezpieczenie dowodów w ramach ustawowych terminów przedawnienia.

 

9. Jakie prawa mają Państwo związku z przetwarzaniem danych?
Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, prawo ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

 

9.1. Prawo do sprzeciwu
Mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec używania Państwa danych w celach reklamowych, bez żadnych innych kosztów poza kosztami przesłania zgodnymi z podstawowymi taryfami.

 

Jakie prawa mają Państwo w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub interesu publicznego?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO mają Państwo prawo, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, do złożenia sprzeciwu, w dowolnej chwili, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu), co dotyczy również profilowania w oparciu o ten przepis.

W przypadku sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, który sprzeciw dotyczy, z wyjątkiem sytuacji, w których możemy wykazać ważne i uzasadnione powody dla dalszego przetwarzania, nadrzędne względem Państwa interesów, prawa i wolności lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jakie prawa mają Państwo w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego?

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, to zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO mają Państwo prawo do zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach związanych z marketingiem takiego typu, dotyczy to również profilowania, jeśli łączy się ono z takim marketingiem.

W przypadku złożenia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych w tym celu.


9.2. Odwołanie zgody
Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zwracamy uwagę, że takie odwołanie ma skutek tylko na przyszłość.

 

9.3. Prawo do informacji
Mają Państwo prawo żądania informacji o tym, czy przechowujemy Państwa dane osobowe. Jeśli Państwo sobie tego życzą, to udzielimy informacji o tym, jakie są to dane, w jakim celu są one przetwarzane, komu udostępniane są te dane, przez jaki okres są one przechowywane i jakie mają Państwo dalsze prawa w odniesieniu do tych danych.

 

9.4. Dalsze prawa
Ponadto mają Państwo prawo do korekty błędnych danych lub do usunięcia Państwa danych. Jeśli nie ma podstawy dalszego przechowywania, Państwa dane zostaną usunięte, w przeciwnym wypadku ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Mogą Państwo również żądać udostępnienia Państwu albo wybranej przez Państwa osobie lub firmie, wszystkich osobowych, jakie nam Państwo udostępnili, ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Ponadto mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi organowi nadzoru właściwemu w sprawach ochrony danych osobowych (art. 77 RODO). Właściwym organem nadzoru jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.


9.5. Korzystanie z praw
W celu skorzystania ze swoich praw mogą Państwo skontaktować się z administratorem lub inspektorem danych osobowych, korzystając z podanych danych kontaktowych lub kontaktując się z działem obsługi klienta: service@framily.pl. Niezwłocznie oraz zgodnie z wymogami prawa odpowiemy na zapytanie i poinformujemy o podjętych przez nas środkach.

 

10. Czy zachodzi obowiązek udostępnienia Państwa danych osobowych?

W celu nawiązania relacji prawnej muszą nam Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe konieczne do realizacji stosunku umownego lub dane, które są dla nas konieczne ze względu na wymogi przepisów prawa. Jeśli Państwo nie udostępnią nam tych danych, niemożliwe będzie dla nas zawarcie i zrealizowanie takiej umowy.

 

11. Zmiany niniejszej informacji

Jeśli cel lub rodzaj i sposób przetwarzania Państwa danych osobowych ulegnie znaczącej zmianie, to z odpowiednim wyprzedzeniem zaktualizujemy niniejszą informację.

 

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych na naszej stronie na Facebooku 

 

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę fanpage na Facebooku, wspólnie z serwisem Facebook jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Państwa danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych w tym zakresie.

 

 Dane kontaktowe administratora i współadministratorzy zgodnie z art. 26 RODO

 

Framily GmbH

Eppendorfer Baum 23

20249 Hamburg

 

oraz

 

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
D2 Dublin
Irlandia

 

Według stanowiska  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jesteśmy odpowiedzialni wspólnie z serwisem Facebook za przetwarzanie Państwa danych osobowych. Stosowne orzeczenie TSUE jest dostępne tutaj.

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące wymogów prawnych według art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych, którego administratorami jesteśmy wspólnie z serwisem Facebook, oraz w zakresie możliwości dochodzenia przez Państwo praw zgodnie z RODO. W tym celu Facebook udostępnia porozumienie dodatkowe, które zostało przez nas zawarte w związku z prowadzeniem strony fanpage.

 

Przetwarzanie danych na stronie fanpage na Facebooku

Zwracamy uwagę, że korzystają Państwo z niniejszej strony na Facebooku i jej funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowania, udostępniania, oceniania).

 

Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie na Facebooku serwis Facebook rejestruje m.in. Państwa adres IP oraz inne informacje zapisane w Państwa komputerze w formie plików cookie. Informacje te są wykorzystywane w celu udostępniania nam, jako operatorowi stron w serwisie Facebook, danych statystycznych dotyczących korzystania ze strony na Facebooku. Facebook udostępnia dodatkowe informacje na ten temat pod następującym adresem: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

 

Dane gromadzone na Państwa temat w tym zakresie są przetwarzane przez Facebook Ltd. i mogą być przy tym przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Facebook opisuje w ogólnym zarysie w swojej polityce prywatności, jakie informacje otrzymuje i w jaki sposób są one wykorzystywane. Polityka zawiera również informacje dotyczące możliwości kontaktu z serwisem Facebook oraz zmiany ustawień dotyczących wyświetlania reklam. Polityka prywatności jest dostępna pod następującym adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php

 

Pełna treść polityki prywatności serwisu Facebook jest dostępna pod adresem: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy.

 

Sposób wykorzystywania danych uzyskanych na podstawie odwiedzin stron Facebooka do celów własnych serwisu Facebook, zakres przyporządkowania aktywności na stronie Facebook do poszczególnych użytkowników, czas przechowywania tych danych przez serwis Facebook oraz ewentualne przekazywanie danych uzyskanych na podstawie odwiedzin na stronach Facebooka osobom trzecim nie są wyczerpująco i jasno określone przez serwis Facebook i nie dysponujemy wiedzą w tym zakresie. Przy uzyskaniu dostępu do strony w serwisie Facebook adres IP użytkownika przypisany do jego urządzenia końcowego jest przekazywany do serwisu Facebook. Według informacji serwisu Facebook adres IP jest poddawany anonimizacji.

 

Ponadto Facebook przechowuje informacje dotyczące urządzeń końcowych swoich użytkowników (np. w ramach funkcji „powiadomienie o logowaniu”); tym samym Facebook może przyporządkować adresy IP poszczególnym użytkowników. Jeżeli użytkownik jest aktualnie zalogowany w serwisie Facebook jako użytkownik serwisu, w jego urządzeniu znajduje się plik cookie z jego identyfikatorem serwisu Facebook. Dzięki temu Facebook jest w stanie ustalić, że użytkownik odwiedził daną stronę oraz jaki sposób z niej korzystał. Dotyczy to również wszystkich innych stron na Facebooku. Za pomocą przycisków Facebooka wbudowanych na stronach internetowych serwis Facebook może rejestrować Państwa odwiedziny na tych stronach internetowych i przyporządkować je do Państwa  profilu na Facebooku. Na podstawie tych danych treści lub reklamy mogą być wyświetlane w dostosowany do Państwa sposób. Aby utrudnić serwisowi Facebook śledzenie, powinni Państwo  wylogować się z Facebooka lub wyłączyć funkcję „nie wylogowuj mnie”, usunąć pliki cookie zapisane w swoim urządzeniu, zamknąć przeglądarkę i uruchomić ją ponownie. W ten sposób usunięte zostaną informacje z Facebooka, które mogą służyć do bezpośredniego zidentyfikowania Państwa. Dzięki temu mogą Państwo korzystać z naszej strony na Facebooku, nie umożliwiając serwisowi Facebook identyfikowania Państwa za pośrednictwem plików cookie.

 

Gdy korzystają Państwo z interaktywnych funkcji strony (Lubię to, Skomentuj, Udostępnij, Wiadomości itp.), pojawia się okno logowania do serwisu Facebook. Po ewentualnym zalogowaniu stają  się Państwo rozpoznawalni dla Facebooka jako konkretny użytkownik serwisu.

 

Informacje na temat możliwości zarządzania lub usuwania dotyczących Państwa informacji są dostępne na następujących stronach pomocy serwisu Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy#.

 

Ponadto jako operator usług informacyjnych gromadzimy i przetwarzamy następujące dane dotyczące korzystania przez Państwo z naszych usług:

 

 

Dane

Cel wykorzystywania

Podstawa prawna 

Interakcja z użytkownikiem (publikowanie postów, polubienia itp.)

Komunikacja z użytkownikiem 

Art. 6 ust.1 lit. f RODO 

Pliki cookie serwisu Facebook*

Reklama dla grup docelowych


Art. 6 ust.1 lit. a RODO 

Dane demograficzne (np. oparte na informacjach dotyczących wieku, miejsca zamieszkania, języka lub płci)

Reklama dla grup docelowych

Art. 6 ust.1 lit. f RODO 

Dane statystyczne dotyczące interakcji z użytkownikiem w formie zbiorczej, tj. bez możliwości identyfikowania przez nas konkretnych osób (np. aktywność na stronie, wyświetlenia strony, podgląd strony, polubienia, polecenia, wpisy, filmy, subskrypcje strony łącznie z pochodzeniem, godziny)

Reklama dla grup docelowych

Art. 6 ust.1 lit. f RODO 

 

Okres przechowywania

Co do zasady dane osobowe są przez nas przechowywane tylko do czasu osiągnięcia celu, w którym zostały one zgromadzone. W ramach relacji umownej z Państwem przechowujemy Państwa dane osobowe przez cały czas trwania stosunku umownego; obejmuje to również nawiązanie i realizowanie umowy oraz standardowy okres przedawnienia. Ponadto przechowujemy dane w zakresie objętym ustawowymi obowiązkami dotyczącymi przechowywania danych.

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na dany proces przetwarzania, dane związane z udzieleniem zgody są przechowywane do odwołania lub najpóźniej do końca procesu przetwarzania, a po jego zakończeniu w ramach okresu przedawnienia.

 

Państwa prawa

O ile spełnione są przesłanki określone w ustawie, przysługują Państwu następujące prawa wobec serwisu Facebook i wobec nas:


Prawo do informacji

Art. 15 RODO 

Sprostowanie

Art. 16 RODO 

Usunięcie

Art. 17 RODO

Ograniczenie przetwarzania

Art. 18 RODO

Sprzeciw 

Art. 21 RODO

Przenoszenie danych

Art. 20 RODO

Wniesienie skargi do właściwego organu nadzorczego 

Art. 77 RODO 

W razie udzielenia zgody prawo odwołania zgody ze skutkiem na przyszłość   

Art. 7 ust. 3 RODO 

 

W celu dochodzenia swoich praw powinni Państwo skontaktować się z serwisem Facebook lub z nami pod adresem Datenschutz@framily.de.

 

Postanowienie końcowe i informacje dodatkowe

Niniejsza informacja o ochronie danych jest dostępna w aktualnie obowiązującym brzmieniu w punkcie „Ochrona danych” na naszej stronie na Facebooku. W razie pytań dotyczących naszej oferty informacyjnej zapraszamy do kontaktu pod adresem service@framily.pl.